Chào Thầy

Nhờ thầy check lại đường link http://dutoan.vn/download.php?file_n...up_dtd2016.zip tối nay không down được dutoan2016.

Em có bản quyền USB dutoan deluxe2012 nhờ thầy hướng dẫn giờ muốn nâng sử dụng dtoan2016

Em cám ơn thầy