1. Chọn biểu tượng tUnikey.
2. Bấm phím phải, chọn Properties.
3. Chọn thẻ Compatibility tab.
4. Đánh dấu chọn vào "Run as administrator"
5. Bấm vào nút "Apply" và "OK" để đóng cửa sổ lại.
6 Khởi động lại Unikey.
7. Chọn bảng mã là font VNI-Windows