From: kiet diep [mailto:diepkiet0206@gmail.com] hỏi
DẠ EM CHÀO THẦY, XIN NHỜ THẦY GIÚP EM 1 VẤN ĐỀ MÀ EM VẪN CÒN ĐANG LƯỠNG LỰ TRONG GIAI ĐOẠN QUYẾT TOÁN, EM CẢM ƠN THẦY NHIỀU LẮM ! VẤN ĐỀ LÀ NHƯ THẾ NÀY THẦY Ạ.
GÓI THẦU: TỔNG MỨC KHOẢNG GẦN 250 TRIỆU, CHỈ ĐỊNH THẦU MÀ KHÔNG LẬP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT, VẬY KHI QUYẾT TOÁN, CÁC VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÀ NHÀ THẦU MUA (VÍ DỤ NHƯ MÁY LẠNH, XÍ BỆT, CỬA KHUNG NHÔM.....) NHÀ THẦU NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỂ CHỨNG MINH GIÁ CẶP VÀO HỒ SƠ QUYẾT TOÁN ĐÚNG KHÔNG THẦY? HAY NẾU CHỈ CẦN LÀ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI THÌ CỨ THANH THEO ĐÚNG ĐƠN GIÁ CỦA CÁC LOẠI VẬT TƯ TRONG HỒ SƠ DỰ TOÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, CHỨ KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỂ CHỨNG MINH GIÁ VẬT TƯ MÀ NHÀ THẦU ĐÃ MUA (VÌ GIÁ TRỊ NHỎ QUÁ NÊN KHÓ XIN HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ).
EM VẪN ĐANG PHÂN VÂN CHỖ ĐÓ, CÓ NHẤT THIẾT PHẢI BẮT BUỘC NHÀ THẦU XIN HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ CHO BẰNG ĐƯỢC KHÔNG HẢ THẦY? EM XIN CẢM ƠN THẦY. MONG TIN THẦY SỚM Ạ. EM CHÀO THẦY!
Trả lời như sau:

Block Disabled: please register or to view this content.
Unregistered or guests cannot view this content.