Bạn dotuanthinh@yahoo.com hỏi:
Em chào thầy .
Em tên Thịnh hiện đang công tác tại TCT Cấp nước Sài Gòn - Công ty TNHH MTV Cấp Nước Tân Hòa.
Em muốn xin ý kiến thầy một tình huống như sau:
Vừa qua Công ty em có tổ chức đấu thầu. Có 03 nhà thầu tham gia mua HSMT. Trong đó có 1 đơn vị là chi nhánh (đứng ra mua HSMT) và HSDT tham dự thầu lại là công ty mẹ (Tổng Công ty). Chi nhánh này hạch toán phụ thuộc công ty mẹ (là TCT).
Thầy cho em hỏi trường hợp như vậy pháp nhân đứng ra dự thầu là TCT có hợp lệ không?
Mong thầy sớm hồi âm.
Em cám ơn thầy nhiều lắm.
Trả lời như sau:
Block Disabled: please register or to view this content.
Unregistered or guests cannot view this content.