Một bạn ở địa chỉ 'Yến Nguyễn' <nguyenthiyen204@gmail.com> hỏi
anh ơi. cơ quan em đang có gói in ấn tài liệu thực hiện theo phương thức trao hàng cạnh tranh rút gọn, nhưng em đang có một khúc mắc như sau nhé: đối với trào hàng cạnh tranh thì nộp hồ sơ đề xuất, còn chào hành cạnh tranh rút gọn thì lập hồ sơ gì? em dự định lập bản yêu cầu báo giá và hồ sơ năng lực có được không?em gửi mẫu anh xem có ý kiên giúp em nhé, em đang rất cấn gấp mong sớm nhận được phản hồi từ phía anh. em cám ơn
2 loại hình thức lựa chọn nhà thầu này khác nhau như sau:
Block Disabled: please register or to view this content.
Unregistered or guests cannot view this content.