Một bạn ở địa chỉ letung0611@gmail.com hỏi:
Anh ơi cho em hỏi với ạ cq là cq HCSN bên có dự toán mua sắm nguyên vật liệu và cây giống con giống với giá từ 100tr đến 300tr em lập hồ sơ lấy 3 báo giá và QĐ chỉ định cho nhà nào có giá thấp nhất = giá dự toán mong a giúp đỡ và tư vấn

Hướng dẫn bạn thực hiện như sau:
Block Disabled: please register or to view this content.
Unregistered or guests cannot view this content.