Bên em mới tổ chức mở thầu một gói thầu xây lắp hình thức trọn gói: Tên gói thầu: Xây dựng + chi phí hạng mục chung + chi phí dự phòng + đảm bảo giao thông....
Hồ sơ mời thầu lập theo hướng dẫn Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, đồng thời thời cũng có ghi chú: Gía dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng.
Trong lúc mở thầu sảy ra 1 tình huống: Nhà thầu A có đơn dự thầu với giá dự thầu là X. Tuy nhiên ở phần cuối của đơn dự thầu lại tự ý chèn có thêm dòng " Ghi chú: Gía trị dự thầu trên là giá trị chi phí xây lắp để thi công hoàn thiện công trình và không bao gồm chi phí dự phòng của công trình" .
Các anh chị cho em hỏi nhà thầu A này có lỗi sai hay không và xử lý thế nào ạ! em cảm ơn anh chị!