PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu hướng dẫn cách lập dự tóan dành cho học viên hoặc người mới bắt đầu học theo 09/2019/TT-BXDluongvancanh
23/03/20, 10:16 PM
Đây là tài liệu học tập cô đọng nhất để học viên có thể học lớp dự toán online theo Thông tư 09/2019/TT-BXD
Gồm 2 phần:
1. Đo bốc khối lượng công trình:

https://www.dropbox.com/s/ptgykw5me10kr6q/1-huong%20dan%20lap%20du%20toan.pdf?dl=0
2. Phương pháp tính dự toán công trình:

https://www.dropbox.com/s/oe1bplx4je0yhs5/2-huong%20dan%20lap%20du%20toan.pdf?dl=0

Hy vọng các bạn sẽ học được cách lập 1 dự toán công trình thông qua các tài liệu này. Chúc may mắn.