PDA

Xem bản đầy đủ : NĐ 112/2009/NĐ-CP và Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn về lập dự toánluongvancanh
19/06/10, 05:40 PM
Sau 03 năm TT 05/2007/TT-BXD làm kim chỉ nam tính dự toán, nó nhiêu ưu điểm và nhược điểm cần được khắc phục. Nay nó được thay thế bởi Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn về lập dự toán.
Các điểm chính thay đổi giữa TT 05 và 04 như sau:


định nghĩa lại đơn giá xây dựng chi tiết-> đơn giá xây dựng
định nghĩa lại đơn giá xây dựng tổng hợp-> giá xây dựng tổng hợp.
Chi phí trực tiếp khác trong chi phí phí xây dựng tăng lên và phụ thuộc vào từng công trình.
Chi phía nhà tạm điều hành bỏ đi ý xa khu dân cư, giúp giải quyết được vấn đề vướng mắc trước đây
Hướng dẫn cách tính đơn giá nhân công và máy chi tiết hơn.
Thay đổi cácchh tính chi phí dự phòng: dự phòng phát sinh phù hợp với các giai đoạn tính toán (5-10%) và hợp lý hơn về thời gian dự phòng trượt giá (tính theo công thức của tài tính tiền tệ).
đơn giá đầy đủ và không đầy đủ được ví dụ rõ hơn và cách áp dụng nó rõ ràng hơn đặc biệt là dành cho đấu thầu
Thêm phần năng lực của người Lập dự toán, Chủ trì dự toán
Còn nhiều thay đổi nhỏ nữa, các bạn hãy được và so sánh nhé......
http://www.dutoan.vn/forums/images/attach/rar.gif Nd112cp-quan ly chi phi.zip (http://adf.ly/LJKGW)

http://www.dutoan.vn/forums/images/attach/rar.gif Thong tu 04-huong dan lap du toan.zip (http://adf.ly/LJKKS)