PDA

Xem bản đầy đủ : Phương pháp xác định dự toán công trình theo 68/2019/NĐ-CPluongvancanh
16/10/19, 08:08 PM
Slide bài giảng, tải về theo link sau:


https://www.dropbox.com/s/h0tjr3v3ca9omz1/pp%20xdinh%20va%20quan%20ly%20dutoan%20xdct-2019.pdf?dl=0