PDA

Xem bản đầy đủ : Phát sinh và hiệu chỉnh TMĐTDatpv
17/07/17, 09:30 AM
Kính gửi: Thầy Cảnh
Trong quá trình làm, em có vài câu hỏi, kính nhờ Thầy trả lời giúp:
1. Dự án đang giai đoạn thi công nhưng có phát sinh, thực hiện lập TKBVTC sửa đổi bổ sung và dự toán phát sinh
- Phần đơn giá có trong hợp đồng: lấy theo đơn giá hợp đồng hay đơn giá theo dự toán duyệt ban đầu hay đơn giá hiện tại?
- Đơn giá ngoài hợp đồng: đơn giá theo dự toán duyệt ban đầu hay đơn giá hiện tại?
2. Dự án khi triển khai thực hiện, có phát sinh làm tăng Tổng mức đầu tư:
-Duyệt dự toán phát sinh trước rồi trình phê duyệt tăng Tổng mức đầu tư sau (có thể phê duyệt tăng TMĐT vào lúc dự án hoàn thành) hay đưa phần phát sinh vào duyệt Tổng mức đầu tư tại thời điểm hiện tại luôn?
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, nhưng có gói thầu xây lắp đấu thầu vượt giá gói thầu, cần điều chỉnh tăng dự toán gói thầu để tiếp tục đấu thầu, trong đó có bổ sung khối lượng so với giá gói thầu được duyệt ban đầu có được không hay phải duyệt dự toán phát sinh trước rồi mới duyệt dự toán gói thầu?
Trân trọng cám ơn Thầy.

luongvancanh
17/07/17, 12:40 PM
1. Dự án đang giai đoạn thi công nhưng có phát sinh, thực hiện lập TKBVTC sửa đổi bổ sung và dự toán phát sinh
- Phần đơn giá có trong hợp đồng: lấy theo đơn giá hợp đồng hay đơn giá theo dự toán duyệt ban đầu hay đơn giá hiện tại?
- Đơn giá ngoài hợp đồng: đơn giá theo dự toán duyệt ban đầu hay đơn giá hiện tại?
Nếu công việc phát sinh có đơn giá trong hợp đồng thì lấy theo hợp đồng. Nếu chưa có hoặc phát sinh >20% thì 2 bên thương lượng lại bằng cách lập dự toán phê duyệt và lấy theo đơn giá đầy đủ của dự toán.


2. Dự án khi triển khai thực hiện, có phát sinh làm tăng Tổng mức đầu tư:
-Duyệt dự toán phát sinh trước rồi trình phê duyệt tăng Tổng mức đầu tư sau (có thể phê duyệt tăng TMĐT vào lúc dự án hoàn thành) hay đưa phần phát sinh vào duyệt Tổng mức đầu tư tại thời điểm hiện tại luôn?
Làm dự toán xong để biết tăng bao nhiêu. Lấy số tăng đó để trình phê duyệt tăng Tổng mức đầu tư. Sau đó quay lại trình phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung. Về nguyên tắc, phải thực hiện trước khi thi công. không để sau được. Nếu dự phòng phí còn đủ để sử dụng thì trình phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung thôi.


- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, nhưng có gói thầu xây lắp đấu thầu vượt giá gói thầu, cần điều chỉnh tăng dự toán gói thầu để tiếp tục đấu thầu, trong đó có bổ sung khối lượng so với giá gói thầu được duyệt ban đầu có được không hay phải duyệt dự toán phát sinh trước rồi mới duyệt dự toán gói thầu?
Giá gói thầu sẽ tự động cập nhật sau khi phê duyệt dự toán gói thầu điều chỉnh bổ sung. Nếu đang thi công thì ký phụ lục HĐ cho phần phát sinh. Nếu chưa thi công thì lấy giá gói thầu trong dự toán gói thầu để làm giá trần khi xét thầu.
Bạn nên xem thêm 06/2016/TT-BXD để biết thêm về:
- Đơn giá đầy đủ để lập dự toán gói thầu và làm cơ sở ký PLHĐ
- Thủ tục phê duyệt dự toán công trình và dự toán gói thầu (trình song song cho nhanh)

Datpv
17/07/17, 02:52 PM
Thưa thầy:
Đối với hạng mục phát sinh ngoài phạm vi ngoài hợp đồng, nhưng đơn giá có trong hợp đồng, khi chủ đầu tư duyệt dự toán phát sinh của công trình thì lấy đơn giá của dự toán đã phê duyệt ban đầu hay đơn giá trong hợp đồng?
Em cám ơn Thầy.

luongvancanh
19/07/17, 09:49 AM
Thưa thầy:
Đối với hạng mục phát sinh ngoài phạm vi ngoài hợp đồng, nhưng đơn giá có trong hợp đồng, khi chủ đầu tư duyệt dự toán phát sinh của công trình thì lấy đơn giá của dự toán đã phê duyệt ban đầu hay đơn giá trong hợp đồng?
Em cám ơn Thầy.
Nếu trong hợp đồng không có quy định riêng là lấy theo dự toán thì phải lấy theo đơn giá của HĐ (phát sinh nhỏ hơn <12% KL công việc đã có trong HĐ)