PDA

Xem bản đầy đủ : Slide bài giảng về thanh quyết toán hợp đồng xây dựngluongvancanh
14/05/17, 08:49 AM
Tóm tắt nội dung:
- Quản lý tạm ứng
- Quản lý thanh toán
- Quyết toán vốn đầu tư
Link tải về
https://www.dropbox.com/s/p4r9d1o10kxj9t9/thanh%20toan.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jedwto7z1zu7b17/quyet%20toan.pdf?dl=0