PDA

Xem bản đầy đủ : Slide hướng dẫn Luật Đấu thầuluongvancanh
14/05/17, 08:11 AM
Tóm tắt nội dung của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị Định 63/2014/NĐ-CP
Link tải về:

https://www.dropbox.com/s/fqcuq87gmt6xr6s/lua%20chon%20nha%20thau-%20theo%20luat%2043-2013.pdf?dl=0