PDA

Xem bản đầy đủ : Mua nguyên vật liệu và cây giốngluongvancanh
14/01/17, 02:31 PM
Một bạn ở địa chỉ letung0611@gmail.com hỏi:

Anh ơi cho em hỏi với ạ cq là cq HCSN bên có dự toán mua sắm nguyên vật liệu và cây giống con giống với giá từ 100tr đến 300tr em lập hồ sơ lấy 3 báo giá và QĐ chỉ định cho nhà nào có giá thấp nhất = giá dự toán mong a giúp đỡ và tư vấn

Hướng dẫn bạn thực hiện như sau:

Bạn phải lập kế hoạch tổ chức lứa chọn nhà thầu để cấp thẩm quyền phê duyệt, trong đó chọn hình thức chỉ định thầu hoặc chào hàng cạnh tranh
- Tờ trình chỉ định nhà thầu được phê duyệt.
- Nếu chọn chỉ định thầu thì chỉ cần soạn thư mời và bản thảo HĐ gởi cho nhà thầu muốn chỉ định. Nhà thầu và bên mời thầu lập biên bản thương thảo tăng giảm giá so với dự toán và một số chi tiết kỹ thuật và tài chính khác. Sau đó trình ký QĐ kết quả chỉ định và sau đó ký HĐ
- Nếu chọn chào hàng cạnh tranh (gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng) để có được 3 báo giá thì bạn phải soạn HSYC và đăng báo. Chi tiết bạn đọc 63/2015/NĐ-CP nhé