PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu hướng dẫn phương pháp lập dự toán và sử dụng phần mềm dự toán công trình CCEluongvancanh
09/01/17, 10:06 AM
Tài liệu hướng dẫn phương pháp lập dự toán và sử dụng phần mềm dự toán công trình CCE.
Các bạn có thể tải về theo link dưới đây.

https://www.dropbox.com/s/6yi2oolbdpbvqa7/huong%20dan%20su%20dung%20dtd2016.pdf?dl=0