PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu thanh quyết toán cho KSĐG-2016luongvancanh
29/08/16, 10:10 AM
Các bạn tải về theo link sau:
- Thanh toán:

https://www.dropbox.com/s/sf2p6xb3pjhb7jw/thanh%20toan.pdf?dl=0
- Quyết toán:

https://www.dropbox.com/s/9prgv7xfb306jfc/quyet%20toan.pdf?dl=0