PDA

Xem bản đầy đủ : Hoi ve lien danh trong mua sam hang hoaNobita2016
22/07/16, 09:49 AM
Kính chào Thầy, các anh chị, em có tình uống về thỏa thuận liên danh nhưng em chưa làm bao giờ nên em gửi mail này để xin ý kiến thầy a.
gói thầu là mua săm máy X, nhà thầu A không đủ về hợp đồng tương tự về cung cấp máy X nên đã liên danh với nhà thầu B có đủ hợp đồng tương tự về bán máy X để thực hiện gói thầu trong đó thỏa thuận liên danh ghi như sau:
Nhà thầu A (bỏ vốn mua, cung câp 100 % hàng hóa) và chiếm 70% so với tổng giá dự thầu.
Nhà thầu B (chịu trách nhiệm nhân lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu) chiếm 30% so với tổng giá dự thầu.

em xin ý kiến
- thỏa thuận liên danh như vậy có hợp lệ không.
- Nếu hợp lệ nhà thầu A cung cấp hợp đồng tương tự về bán máy chung chung (có giá thỏa mãn với phần công việc tham gia), nhà thầu B cung cấp hợp đồng tương tự về bán đúng máy X (có giá thỏa mãn với phần công việc tham gia) có được không a.
em xin chân thành cảm ơn, mong được nhận ý kiến của Thầy, các anh chị.
(p/s: em cũng chưa hiểu rõ về hợp đồng tương tự, có nhất thiết phải quy định hợp đồng tương tự giống như hướng đẫn của BKHDT không hay chủ đầu tư có thể chỉnh sửa yêu cầu về hợp đồng tương tự). "Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm:
- Tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét;
- Tương tự về quy mô: có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét."

luongvancanh
23/07/16, 02:47 PM
Kính chào Thầy, các anh chị, em có tình uống về thỏa thuận liên danh nhưng em chưa làm bao giờ nên em gửi mail này để xin ý kiến thầy a.
gói thầu là mua săm máy X, nhà thầu A không đủ về hợp đồng tương tự về cung cấp máy X nên đã liên danh với nhà thầu B có đủ hợp đồng tương tự về bán máy X để thực hiện gói thầu trong đó thỏa thuận liên danh ghi như sau:
Nhà thầu A (bỏ vốn mua, cung câp 100 % hàng hóa) và chiếm 70% so với tổng giá dự thầu.
Nhà thầu B (chịu trách nhiệm nhân lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu) chiếm 30% so với tổng giá dự thầu.

em xin ý kiến
- thỏa thuận liên danh như vậy có hợp lệ không.
- Nếu hợp lệ nhà thầu A cung cấp hợp đồng tương tự về bán máy chung chung (có giá thỏa mãn với phần công việc tham gia), nhà thầu B cung cấp hợp đồng tương tự về bán đúng máy X (có giá thỏa mãn với phần công việc tham gia) có được không a.
em xin chân thành cảm ơn, mong được nhận ý kiến của Thầy, các anh chị.
(p/s: em cũng chưa hiểu rõ về hợp đồng tương tự, có nhất thiết phải quy định hợp đồng tương tự giống như hướng đẫn của BKHDT không hay chủ đầu tư có thể chỉnh sửa yêu cầu về hợp đồng tương tự). "Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm:
- Tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét;
- Tương tự về quy mô: có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét."
Việc liên danh của hai nhà thầu nêu trên tôi cho là không phù hợp năng lực, chẳng khác nào nhà thầu B đi vay ngân hàng là nhà thầu A. Việc liên danh thực hiện trên việc phân chia công việc của các nhà thầu để thực hiện các công việc ghi trong HSMT của gói thầu, đồng thời phải phù hợp với giấy phép đkkd của mỗi nhà thầu.
Bạn đã hiểu đúng về hđồng tương tự rồi đó.