PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu quản trị dự án đầu tư- 2ngàyluongvancanh
02/11/15, 08:17 AM
Tài liệu huấn luyện dành cho các lớp ngắn hạn 2 ngày, tóm tắt các vấn đề cơ bản của dự án đầu tư.
Tải về theo link sau:

https://www.dropbox.com/s/km8dbmzkmy1i562/QLDA%20dau%20tu%20XD%20cong%20trinh%202-3%20buoi%20new%20perfect%20version%2010-09-2015.pdf?dl=0