PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu quản trị dự án đầu tư- 2ngàyluongvancanh
02/11/15, 08:17 AM
Tài liệu huấn luyện dành cho các lớp ngắn hạn 2 ngày, tóm tắt các vấn đề cơ bản của dự án đầu tư.
Tải về theo link sau:
https://www.dropbox.com/s/l6fdk2kpukg0frl/EVN_ProjectManagement.pdf?dl=0