PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu lập và thẩm định dự án đầu tư XD theo Luật XD và BTC năm 2014luongvancanh
04/06/15, 10:53 PM
địa chỉ để tải file liên quan đến lập và thẩm định dự án đầu tư

http://www.mediafire.com/view/abwvjlgonunnd73/Lap_va_tham_dinh_DADT.pdf
http://www.mediafire.com/view/rajxd4ff5k5isy6/phap_luat_lien_quan_du_an.pdf
http://www.mediafire.com/view/nao3g9j6wjsi1iu/chu_nhiem_lap_du_an.pdf