PDA

Xem bản đầy đủ : Các tiêu chuẩn đánh giá dự án thành côngluongvancanh
11/05/14, 03:10 PM
Có một bạn hỏi tôi về một dự án thành công được xem xét và đánh giá dự vào các tiêu chí nào.
Đây là câu hỏi khá phổ biến và được nhiều nhà nghiên cứu đã đi tìm và đưa ra các khung lý thuyết của mình. Tôi cũng đang nghiên cứu vấn đề này và thấy bài viết đính kèm là tương đối hoàn chỉnh và hợp với ngành xây dựng.
Tóm tắt lại cho các bạn không đọc được tiếng Anh.
Các yếu tố đánh giá dự án thành công gồm:

Chất lượng: đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
Chi phí: nằm trong hạn mức đã đề ra, phát sinh thấp.
Thời gian: hoàn thành trong thời hạn đã đề ra.
Thương mại: đáp ứng được lợi nhuận và giá trị sử dụng.
An toàn.
Đảm bảo về môi trường.
Các bên tham gia đều hài lòng.
Đáp ứng được kỳ vọng, mong đợi của người sử dụng.

Chi tiết bạn xem file đính kèm nhé
https://www.dropbox.com/s/c6kvcrlvyt38r5x/Framework_for_Measuring_Success.pdf