PDA

Xem bản đầy đủ : Thắc mắc về cách tính trượt giá cho gói thầu điều hòa không khí và thông giózircon
22/01/14, 09:01 AM
Chào thầy và các anh chị e đồng nghiệp,

E có thắc mắc vê cách tính trượt giá của gói thầu DHKK và TG

Cách tính của nhà thầu như sau:
+ Phần vật tư thiết bị: khảo sát lại báo giá của các thầu phụ giá hiện nay, sau đó có cộng thêm chi phí khác của nhà thầu và trừ lại với giá theo hợp đồng để tính trượt giá => có thể chấp nhận.

+ Phần nhân công: lúc trước nhà thầu báo giá theo đơn giá tổng hợp (giá thực tế). Hiện nay nhà thầu mượn các hệ số điều chỉnh phần nhân công trong tính Dự toán nhà nước để điều chỉnh phần dơn giá nhân công của Nhà thầu

VD: thời điểm nhà thầu chào giá là 2009, ký hợp đồng là 09/2010, thời đểm tính trượt giá là 2014
- theo 97/2009/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu áp dung cho doanh nghiệp tư nhân là 980.000d/thang
- theo 108/2010/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu áp dung cho doanh nghiệp tư nhân là 1.350.000d/thang
- theo 182/2013/NĐ-CP (http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanbaNĐclass_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=170930) thì mức lương tối thiểu áp dung cho doanh nghiệp tư nhân là 2.700.000d/thang

=> HS trượt giá là 2.700.000/980.000= 2.75
=> giá nhân công lắp dựng công tác A thời điểm này là 120.000 x 2.75 = 330.000 đ

hỏi:
- thời gian chon để tinh truot gia cua nha thầu là 2009 có hợp lý khôngờ
- Cách tính trượt giá như trên có đúng khôngờ
- Riêng bên e ở vai trò Quan lý cho Chủ đầu tư thì thấy cách tính như trên không phù hợp, rất bất lợi cho Chủ đầu tư. thầy có thể chỉ e tính theo cách khác hoặc các quy định khác để phù hợp cho cả 2 bên khôngờ

Ghi chú: dự án e làm có vốn nhà nước <30%, cty nhà nước chỉ giữ vai trò pháp lý, còn lại là vốn của đối tác.

Thầy vui lòng chỉ dẫn e trường hợp này.

luongvancanh
22/01/14, 03:17 PM
Chào bạn.
Các vấn đề bạn hỏi, tùy thuộc vào nội dung hợp đồng đã ky? vơ?i nhà thầu mà xử ly?. có các trường hợp sau:
- Hình thư?c hợp đồng đã ky? là trọn go?i: theo đu?ng gi?a trị HỌ mà trả cho nhà thầu
- Hình thư?c hợp đồng đã ky? là đơn giá cô? định: theo đu?ng đơn giá H?*khô?i lượng nghiệm thu mà trả cho nhà thầu.
- Hình thư?c hợp đồng đã ky? là đơn giá điều chỉnh: theo đu?ng đơn giá H?*ca?ch điều chỉnh gía quy định trong H?*khô?i lượng nghiệm thu mà trả cho nhà thầu.

Nê?u như hợp đồng bạn thuộc loại đơn giá điều chỉnh và chưa quy định ca?ch điều chỉnh thì hai bên lập PLHỌ về ca?ch điều chỉnh đơn giá để có cơ sở thực hiện. Về nguyên tă?c: thi công vào thời điểm lu?c nào thì tính trượt gía đê?n thời điểm đo?.

zircon
22/01/14, 04:14 PM
Chào bạn.
Các vấn đề bạn hỏi, tùy thuộc vào nội dung hợp đồng đã ky? vơ?i nhà thầu mà xử ly?. có các trường hợp sau:
- Hình thư?c hợp đồng đã ky? là trọn go?i: theo đu?ng gi?a trị HỌ mà trả cho nhà thầu
- Hình thư?c hợp đồng đã ky? là đơn giá cô? định: theo đu?ng đơn giá H?*khô?i lượng nghiệm thu mà trả cho nhà thầu.
- Hình thư?c hợp đồng đã ky? là đơn giá điều chỉnh: theo đu?ng đơn giá H?*ca?ch điều chỉnh gía quy định trong H?*khô?i lượng nghiệm thu mà trả cho nhà thầu.

Nê?u như hợp đồng bạn thuộc loại đơn giá điều chỉnh và chưa quy định ca?ch điều chỉnh thì hai bên lập PLHỌ về ca?ch điều chỉnh đơn giá để có cơ sở thực hiện. Về nguyên tă?c: thi công vào thời điểm lu?c nào thì tính trượt gía đê?n thời điểm đo?.

Cám ơn câu trả lời của thầy,
VỀ trường hợp của e có thể nói thêm cho thầy rõ như sau:
- HD đã ký là hợp đồng trọn gói, về mặt lý thuyết thì đúng là không được tính trượt giá. Tuy nhiên, cũng do một phần lỗi về phía bên chủ đầu tư là thanh toán chậm và nhiều lý do khác nên các bên đã thống nhất là sẽ tính trượt giá cho nhà thầu.
- Hiện nay đề xuất tính trượt giá phần nhân công do nhà thầu đề xuất là như bên trên (tăng 275%).
- Ngoài cách tính như nhà thầu tính thì mình còn có cách điều chỉnh nào khác cho 2 bên có thể chấp nhận được không

luongvancanh
22/01/14, 05:00 PM
Cám ơn câu trả lời của thầy,
VỀ trường hợp của e có thể nói thêm cho thầy rõ như sau:
- HD đã ký là hợp đồng trọn gói, về mặt lý thuyết thì đúng là không được tính trượt giá. Tuy nhiên, cũng do một phần lỗi về phía bên chủ đầu tư là thanh toán chậm và nhiều lý do khác nên các bên đã thống nhất là sẽ tính trượt giá cho nhà thầu.
- Hiện nay đề xuất tính trượt giá phần nhân công do nhà thầu đề xuất là như bên trên (tăng 275%).
- Ngoài cách tính như nhà thầu tính thì mình còn có cách điều chỉnh nào khác cho 2 bên có thể chấp nhận được khôngờVậy thì phải lập PLHỌ và no?i rõ lỗi của ai để trượt gía ở biên bản đi?nh kèm, ca?ch tính trượt gía như thê? nào

zircon
23/01/14, 08:07 AM
Vậy thì phải lập PLHỌ và no?i rõ lỗi của ai để trượt gía ở biên bản đi?nh kèm, ca?ch tính trượt gía như thê? nào

Cách tính của nhà thầu như sau:

+ Phần vật tư thiết bị: khảo sát lại báo giá của các thầu phụ giá hiện nay, sau đó có cộng thêm chi phí khác của nhà thầu và trừ lại với giá theo hợp đồng để tính trượt giá.

+ Phần nhân công: lúc trước nhà thầu báo giá theo đơn giá tổng hợp (giá thực tế). Hiện nay nhà thầu mượn các hệ số điều chỉnh phần nhân công trong tính Dự toán nhà nước để điều chỉnh phần dơn giá nhân công của Nhà thầu

VD: thời điểm nhà thầu chào giá là 2009, ký hợp đồng là 09/2010, thời đểm tính trượt giá là 2014
- theo 97/2009/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu áp dung cho doanh nghiệp tư nhân là 980.000d/thang
- theo 108/2010/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu áp dung cho doanh nghiệp tư nhân là 1.350.000d/thang
- theo 182/2013/NĐ-CP (http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanbaNĐclass_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=170930) thì mức lương tối thiểu áp dung cho doanh nghiệp tư nhân là 2.700.000d/thang

=> HS trượt giá là 2.700.000/980.000= 2.75
=> giá nhân công lắp dựng công tác A thời điểm này là 120.000 x 2.75 = 330.000 đ

Vì không có định mức và đon giá cho gói thầu dieu hoa khong khi và thong gió này nen e không thể chạy dự toán để kiểm tra lại.

Cách tính trên là do nhà thầu đề xuất (hồi xưa nhà thầu chào giá theo thực tế) có phù hợp không thầy? e thấy hệ số điều chỉnh cho phần nhan công là 2.75 thì quá cao.

Thầy hướng dẫn dùm e cách khác để tính hệ số điều chỉnh cho phần nhân công này để cả 2 bên cùng chấp nhận được không ạ?

Cảm ơn thầy nhiều.

luongvancanh
23/01/14, 07:25 PM
Tùy lãnh đạo bên Cty bạn thôi. Riêng quan điểm của tôi như sau:

+ Phần vật tư thiết bị: khảo sát lại báo giá của các thầu phụ giá hiện nay, sau đó có cộng thêm chi phí khác của nhà thầu và trừ lại với giá theo hợp đồng để tính trượt giá.Đây gọi là chi phí môi giới do chủ đầu tư không biết nhà thầu phụ nào để mời thi công


Phần nhân công: lúc trước nhà thầu báo giá theo đơn giá tổng hợp (giá thực tế). Hiện nay nhà thầu mượn các hệ số điều chỉnh phần nhân công trong tính Dự toán nhà nước để điều chỉnh phần dơn giá nhân công của Nhà thầuSai hoàn toàn về logic của đơn giá. Còn thời điểm chọn trượt giá là thời điểm nhà thầu thi công trên thực tế mới đúng.