PDA

Xem bản đầy đủ : Tình huống thay đổi kế hoạch đấu thầuluongvancanh
23/07/13, 08:46 PM
http://www.dutoan.vn/forums/images/misc/quote_icon.png Gửi bởi quangvinhgiongtrom http://www.dutoan.vn/forums/images/buttons/viewpost-right.png (http://www.dutoan.vn/forums/showthread.php?p=13670#post13670)
Kính chào thầy!
Em có tình huống xin hỏi ý kiến của thầy như sau:
BQL có ký hợp đồng với đơn vị tư vấn (?VTV) tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp (GTXL) có giá trị xây lắp > 8 tỷ
Do một số yếu tố dẫn đến hủy đấu thầu theo khoản 2 - Điều 66 NĐ 85/CP.
- Căn cứ Khoản 19, Điều 2, Luật số 38/2009/QH12 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Chủ đầu tư có quyền quyết định xử lý các tình huống trong đấu thầu.
- Căn cứ Điều 9, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, BQL nhận thấy có đầy đủ nhân lực, kinh nghiệm và kiến thức nghiệp vụ đấu thầu để thực hiện đấu thầu gói thầu (GTXL) của dự án này nên đã có Quyết định 2a/QĐ-BQL về thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu và Quyết định số 3a/QĐ-BQL về thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và Kết quả đấu thầu. Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định đã làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 điều 70 Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, và căn cứ Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt của Cơ quan thẩm quyền, nội dung các gói thầu trong kế hoạch đấu thầu không thay đổi nên BQL đã không điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của gói thầu này. (Trong đó, Thời gian lựa chọn nhà thầu của gói thầu lập HSMT và đánh giá HSDT là "từ khi ký kết hợp đồng đến khi có kết quả trúng thầu thi công")
- đồng thời, do nhu cầu công tác của BQL cần tăng cư?ng nhân sự để thực hiện các công tác kỹ thuật cho dự án một số dự án khác nên BQL đã có Quyết định số 4a/QĐ-BQL về việc thay đi thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu. Theo đó, ông Nguyễn Văn A (_thành viên tổ chuyên gia) không tiếp tục tham gia Tổ Chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ mới được phân công. Trước khi ban hành Quyết định nói trên, Nguyễn Văn A và Tổ trưởng Tổ chuyên gia đã có biên bản làm việc về việc điều chuyển công tác nói trên và ông Nguyễn Văn A có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin trong quá trình lập Hồ sơ mời thầu cho đến khi Hồ sơ mời thầu được phát hành.
Có ý kiến cho rằng:
- BQL chưa trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu lần 2 (GTXL) theo Điều 11 – NĐ85/CP và theo TT02/2009/TT-BKH về Mẫu kế hoạch đấu thầu (Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành đấu thầu một lần.
- BQL thay đổi thành viên Tổ chuyên gia (cụ thể là ông Nguyễn Văn A) trước thời gian phát hành HSMT là chưa phù hợp theo khoản 9 - Điều 12 Tiết lộ những tài liệu, thông tin về đấu thầu ( cụ thể là: Nội dung hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành có thể bị tiết lộ ).
Theo cá nhân em, có phải ý kiến trên đã cho rằng:
+ BQL thay đổi thông tin hình thức lựa chọn nhà thầu trong gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu từ "Chỉ định thầu" thành "Tự thực hiện" mặc dù BQL có đủ năng lực, nhân sụ, kinh nghiệm và kiến thức nghiệp vụ đấu thầu để thực hiện đấu thầu gói thầu GTXL.
+ Nội dung hồ sơ mời thầu GTXL trước thời điểm phát hành có thể bị tiết lộ ).
Kính hỏi thầy cho ý kiến trả lời để em có nhận định chính xác hơn về trường hợp trêNĐ
Em xin hỏi thêm về Kế hoạch đấu thầu, trường hợp sau:
Theo Kế hoạch đấu thầu, gói thầu lập HSYC và đánh giá HSĐX hình thức lựa chọn nhà thầu là "Chỉ định thầu". Chủ đầu tư có đủ nhân lực, kinh nghiệm và kiến thức nghiệp vụ đấu thầu để thực hiện đấu thầu gói xây lắp nên đã tự thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (không thuê tư vấn ). Thưa thầy, vậy trường hợp này có sai hình thức lựa chọn nhà thầu không? và Chủ đầu tư có phải điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu trước khi tự thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu không? Nếu tự thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu phải làm cách nào cho đúng luật.
Kính mong thầy giải đáp.
Em chân thành cám ơn thầy, chúc sức khỏe thầy và em chúc thầy công tác thật tốt.
Trân trọng kính chào thầy!

luongvancanh
23/07/13, 08:47 PM
http://www.dutoan.vn/forums/images/misc/quote_icon.png Gửi bởi quangvinhgiongtrom http://www.dutoan.vn/forums/images/buttons/viewpost-right.png (http://www.dutoan.vn/forums/showthread.php?p=13670#post13670)

Kính chào thầy! Em có tình huống xin hỏi ý kiến của thầy như sau: BQL có ký hợp đồng với đơn vị tư vấn (?VTV) tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp (GTXL) có giá trị xây lắp > 8 tỷ Do một số yếu tố dẫn đến hủy đấu thầu theo khoản 2 - Điều 66 NĐ 85/CP. - Căn cứ Khoản 19, Điều 2, Luật số 38/2009/QH12 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Chủ đầu tư có quyền quyết định xử lý các tình huống trong đấu thầu. - Căn cứ Điều 9, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, BQL nhận thấy có đầy đủ nhân lực, kinh nghiệm và kiến thức nghiệp vụ đấu thầu để thực hiện đấu thầu gói thầu (GTXL) của dự án này nên đã có Quyết định 2a/QĐ-BQL về thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu và Quyết định số 3a/QĐ-BQL về thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và Kết quả đấu thầu. Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định đã làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành. - Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 điều 70 Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, và căn cứ Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt của Cơ quan thẩm quyền, nội dung các gói thầu trong kế hoạch đấu thầu không thay đổi nên BQL đã không điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của gói thầu này. (Trong đó, Thời gian lựa chọn nhà thầu của gói thầu lập HSMT và đánh giá HSDT là "từ khi ký kết hợp đồng đến khi có kết quả trúng thầu thi công") - đồng thời, do nhu cầu công tác của BQL cần tăng cư?ng nhân sự để thực hiện các công tác kỹ thuật cho dự án một số dự án khác nên BQL đã có Quyết định số 4a/QĐ-BQL về việc thay đổi thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu. Theo đó, ông Nguyễn Văn A (_thành viên tổ chuyên gia) không tiếp tục tham gia Tổ Chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ mới được phân công. Trước khi ban hành Quyết định nói trên, Nguyễn Văn A và Tổ trưởng Tổ chuyên gia đã có biên bản làm việc về việc điều chuyển công tác nói trên và ông Nguyễn Văn A có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin trong quá trình lập Hồ sơ mời thầu cho đến khi Hồ sơ mời thầu được phát hành. Có ý kiến cho rằng: - BQL chưa trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu lần 2 (GTXL) theo Điều 11 – NĐ85/CP và theo TT02/2009/TT-BKH về Mẫu kế hoạch đấu thầu (Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành đấu thầu một lần. - BQL thay đổi thành viên Tổ chuyên gia (cụ thể là ông Nguyễn Văn A) trước thời gian phát hành HSMT là chưa phù hợp theo khoản 9 - Điều 12 Tiết lộ những tài liệu, thông tin về đấu thầu ( cụ thể là: Nội dung hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành có thể bị tiết lộ ). Theo cá nhân em, có phải ý kiến trên đã cho rằng: + BQL thay đổi thông tin hình thức lựa chọn nhà thầu trong gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu từ "Chỉ định thầu" thành "Tự thực hiện" mặc dù BQL có đủ năng lực, nhân sụ, kinh nghiệm và kiến thức nghiệp vụ đấu thầu để thực hiện đấu thầu gói thầu GTXL. + Nội dung hồ sơ mời thầu GTXL trước thời điểm phát hành có thể bị tiết lộ ). Kính hỏi thầy cho ý kiến trả lời để em có nhận định chính xác hơn về trường hợp trêNĐ Em xin hỏi thêm về Kế hoạch đấu thầu, trường hợp sau: Theo Kế hoạch đấu thầu, gói thầu lập HSYC và đánh giá HSĐX hình thức lựa chọn nhà thầu là "Chỉ định thầu". Chủ đầu tư có đủ nhân lực, kinh nghiệm và kiến thức nghiệp vụ đấu thầu để thực hiện đấu thầu gói xây lắp nên đã tự thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (không thuê tư vấn ). Thưa thầy, vậy trường hợp này có sai hình thức lựa chọn nhà thầu không? và Chủ đầu tư có phải điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu trước khi tự thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu không? Nếu tự thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu phải làm cách nào cho đúng luật. Kính mong thầy giải đáp. Em chân thành cám ơn thầy, chúc sức khỏe thầy và em chúc thầy công tác thật tốt. Trân trọng kính chào thầy!

- Nếu trong Kế hoạch đấu thầu, gói thầu lập HSYC và đánh giá HSĐX hình thức lựa chọn nhà thầu là "Chỉ định thầu", phải điều chỉnh kế hoạch thầu thành hình thức "tự thực hiện" rồi BQLDA mới được thực hiện. Việc làm trên là sai. để không phải hủy đấu thầu thì càn hợp thức hóa lại bằng QĐ điều chỉnh kế hoạch thầu lùi ngày tháng lại trước ngày thành lập tổ chuyên gia.
- BQL thay đổi thành viên Tổ chuyên gia (cụ thể là ông Nguyễn Văn A) trước thời gian phát hành HSMT không có vi phạm Luật gì c. Nếu cá nhân ông A tiết lộ thông tin thì ông A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mặc dù ông A đã chuyển công tác.