PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu về an toàn vệ sinh lao độngluongvancanh
24/06/13, 09:53 PM
Tài liệu được biên soạn theo Thông tư 22/2010/TT-BXD, 37/2005/TT-BLĐTBXH
Tài liệu đọc của BXD và Jica biên soạn
:) Silde QL an toan lao dong.pdf (https://www.dropbox.com/s/mfk8mr0jv1fe3fl/QL an toan lao dong.pdf)
:) So tay ATLD.pdf (https://www.dropbox.com/s/sccvqe5oxsl5abq/So tay ATLD.pdf)
:) Tinh huong ATLD.pdf (https://www.dropbox.com/s/k1ofd4jqr1fhj1i/Tinh huong ATLD.pdf)