PDA

Xem bản đầy đủ : Chủ đầu tư chỉ định thầu cho thực hiện phần khảo sát và thiết kế thì đúng khôngluongvancanh
25/07/08, 09:48 AM
Một học viên (nguyễn lê [lenguyenhuuvl@yahoo.com.vn]) hỏi:


Công ty em đang làm dự án, trong dự án có dự trù tổng số tiền tư vấn thiết kế và khảo sát dưới 500 triệu đồng. Thầy cho em hỏi: nếu sau này (sau ngày 01/01/2009) chủ đầu tư chỉ định thầu cho em thực hiện phần khảo sát và thiết kế thì đúng không? Cám ơn thầy trước!

luongvancanh
25/07/08, 10:20 AM
Một học viên (nguyễn lê [lenguyenhuuvl@yahoo.com.vn]) hỏi:


Công ty em đang làm dự án, trong dự án có dự trù tổng số tiền tư vấn thiết kế và khảo sát dưới 500 triệu đồng. Thầy cho em hỏi: nếu sau này (sau ngày 01/01/2009) chủ đầu tư chỉ định thầu cho em thực hiện phần khảo sát và thiết kế thì đúng không? Cám ơn thầy trước!

Theo Điều 40. Các trường hợp được chỉ định thầu thì các hạng mục công việc trên có thể được chỉ định thầu.

Theo NĐ 58/2008 Điều 3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu :
a) Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) được tham gia đấu thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho đến trước ngày 01 tháng 4 năm 2009. Trong trường hợp này, bên mời thầu phải cung cấp hồ sơ mời thầu với đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan bao gồm cả báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) và phải bảo đảm đủ thời gian để các nhà thầu có điều kiện như nhau trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu bảo đảm tính công bằng trong đấu thầu;

Như vậy nếu Chủ đầu tư giao việc trên cho công ty của anh sau ngày 01 tháng 4 năm 2009 thì vi phạm luật.