PDA

Xem bản đầy đủ : mã hiệu công việcminhquan06041985
05/10/09, 02:56 PM
mã hiệu công việc theo QD/24/2005-định mức xây dựng có còn phù hợp với các phần mềm dự toán hiện nay.
- em nhập đúng mã hiệu công việc theo QD/24/2005 mà phần mềm ( DELTA) không tìm thấy nội dung công việc ?
- em nghe nói mã hiệu công việc đã được thay đổi.
- nếu có thay đổi thì cập nhập theo quyết định nào ?
thân chào thầy !

luongvancanh
08/10/09, 10:26 PM
mã hiệu công việc theo QD/24/2005-định mức xây dựng có còn phù hợp với các phần mềm dự toán hiện nay.
định mức 24 chính là định mức 1776, vẫn sử dụng bình thư?ng.

- em nhập đúng mã hiệu công việc theo QD/24/2005 mà phần mềm ( DELTA) không tìm thấy nội dung công việc ?
Các chương trình hiện nay trên thì trường đề dùng sách đơn giá để tính dự toán, chưa chuyển sang tính theo chương trình kỹ sư định giá ( theo sách định mức) nên bạn nhập mã hiệu định mức nó không hiểu.
Dự toán Deluxe cho phép nhập cả 2 và nhiều bộ định mức mới và củ trên cùng một dự toán

- em nghe nói mã hiệu công việc đã được thay đổi.
- nếu có thay đổi thì cập nhập theo quyết định nào ?
thân chào thầy !
Không có thay đổi bạn ơi!!!!!!!!!!!