PDA

Xem bản đầy đủ : Cách Nhập Xuất Khối Lượng Trong Dự Toánkstaichuc
08/09/09, 10:18 PM
Chào thầy Cảnh, thưa thầy đâu là nhược điểm khiến nhập khối lượng theo phương pháp dài rộng cao không được thầy khuyến khích sử dụng. Trong khi các đơn vị dự toán thường bắt phải nhập theo phương pháp dài rộng cao. Cá nhân em thì nghĩ nhập theo phương pháp bình thường mềm dẽo hơn, dễ dàng cho việc nhập liệu.

luongvancanh
09/09/09, 09:56 AM
Phương pháp nhập theo dài rộng cao là phương pháp cũ khi chưa có máy vi tính. Nhược điểm của nó là:
1. In tốn giấy vì chiếm nhiều cột, in các biểu mẫu bị mất nhiều giấy và hạn chế bỏ rộng cột in
2. Có thể có những diễn giải không thể dùng dài rộng cao được mà là to*lớn*tròn.... cuối cùng cũng phãi diễn giải như cách hành văn bình thư?ng.
3. Xét về mạt tổ chức dữ liệu, trình bày theo dai rộng cao thì không tối ưu

kstaichuc
10/09/09, 09:04 AM
Cám ơn thầy Cảnh nhiều!