PDA

Xem bản đầy đủ : lập định mức dự toán XDCTkhánh điệp
03/08/09, 08:55 AM
Em chào thầy.
Trong các ví dụ lập định mức dự toán xây dựng công trình có ví dụ 3: điều cỉnh hao phí vật liệu theo yêu cầu thiết kế, bổ sung hao phí nhân công: hao phí nhân công tại mã hiệu định mức AF.61100 x khối lượng thép tròn bổ sung, sao em tính thì không là được nhân công là 4,19 công.

luongvancanh
03/08/09, 05:06 PM
Công tác l"m v" thả rọ đá có tăng c−?ng khung thép tròn F14
Trên cơ sở mh hiệu định mức AL.15112 quy định mức hao phí cho công tác l"m v" thả rọ đá (trên cạn) có kích thước 2x1x1m (định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng ).
Theo yêu cầu thiết kế : rọ đá có kích thước 2x1x1 được tăng cư?ng thêm thép tròn F14 làm khung:
Bổ sung lượng hao phí thép tròn: Khối lượng theo thiết kế x tỷ lệ hao hụt trong thi công.
Bổ sung hao phí nhân công: Hao phí nhân công tại mh hiệu định mức AF.61100 x khối lượng thép tròn bổ sung theo thiết kế là 22,58 kgBạn đọc lại ví dụ nhé.
Theo định mức AF61100 thì gia công 22,58 kg fi 14 hao phí 0,02258*8,34=0,19 công
Vì vậy: 4 công của định mức AL.15112 cộng với 0,19 công thêm là 4,19 công.
Bạn chú ý, trong bảng định mức tính lại của tác giả trình bày, thép fi 3 sau khi điều chỉnh định bỏ trống. Đúng là phải ghi lại 13,5 kg

khánh điệp
04/08/09, 08:43 AM
em cám ơn thầy