PDA

Xem bản đầy đủ : chi phí trực tiếp khác và chi phí chungkhánh điệp
01/08/09, 11:26 AM
Em chào thầy.
Em đọc thông tư 05/2007 có nói:
- chi phí trực tiếp khác là chi phí cho những công tác cần thiết phục vụ thi trực tiếp việc thi công như: di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, an toàn lao động, bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh, chi phí bơm nước, vét bùn .....
em không hiểu chi phí an toàn lao động bao gồm những chi phí gì ạ?
- Chi phí chung: chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công....
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp?
+ Chi phí điều hành SX?
+ Chi phí phục vụ công nhâNĐ
+ Chi phí phục vụ thi côngờ

luongvancanh
01/08/09, 09:06 PM
Chi phí an toàn lao động là chi phí của nhà thầu phải mua quấn áo, nón, ...trang bị các dụng cụ an toàn lao động cho công nhân. Bên cạnh đó nhà thầu phải tổ chức các lớp huấn luyện an toàn lao động cho công nhân là làm các biển báo an toàn lao động.. .
Chi phí chung của nhà thầu đã nêu rõ trong TT rồi. em muốn hiểu rõ hơn thì em phải làm cho một công ty xây dựng thì biết ngay.
hỏi chi phí QL doanh nghiệp là gì thì tôi cũng bó tay, không thể vài dòng mà giải thích các khái niệm, thuật ngữ này được.

ngocxa84
01/07/13, 08:37 AM
Em chào thầy.
Em đọc thông tư 05/2007 có nói:
- chi phí trực tiếp khác là chi phí cho những công tác cần thiết phục vụ thi trực tiếp việc thi công như: di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, an toàn lao động, bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh, chi phí bơm nước, vét bùn .....
em không hiểu chi phí an toàn lao động bao gồm những chi phí gì ạ?
- Chi phí chung: chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công....
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp?
+ Chi phí điều hành SX?
+ Chi phí phục vụ công nhâNĐ
+ Chi phí phục vụ thi côngờ

ngocxa84
01/07/13, 08:41 AM
Em chào thầy.
Em đọc thông tư 05/2007 có nói:
- chi phí trực tiếp khác là chi phí cho những công tác cần thiết phục vụ thi trực tiếp việc thi công như: di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, an toàn lao động, bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh, chi phí bơm nước, vét bùn .....
em không hiểu chi phí an toàn lao động bao gồm những chi phí gì ạ?
- Chi phí chung: chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công....
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp?
+ Chi phí điều hành SX?
+ Chi phí phục vụ công nhâNĐ
+ Chi phí phục vụ thi côngờ