PDA

Xem bản đầy đủ : Dùng lương tối thiểu vùng hay lương 650.000khánh điệp
31/07/09, 11:32 AM
Em chào thầy.
Thầy cho em hỏi:
Theo Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 quy định mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ ngày 1/9/09 và thông tư 03/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng và thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/09 hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo lương tối thiểu vùng
Nghị định 33/2009/NĐ-CP ngày 6/4/09: mức lương tối thiểu chung 650.000 và Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 22/4/2009 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2009 và Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009: hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
Vậy khi lập dự toán em được phép lập theo lương nào ạ.

luongvancanh
31/07/09, 05:19 PM
Bạn cần nghiên cứu kỹ, có 02 Nghị định về lương, một cho khối doanh nghiệp, một cho khối hành chánh sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước 100%.
Khi tính dự toán thì dùng mức lương tối thiểu của khối doanh nghiệp.

NGHỊ định CỦA CHỌNH PHỦ S? 110/2008/NĐ-CP NGÀY 10 TH?NG 10 NĂM 2008QUY định MỨC LƯƠNG T?I THIỂU VÙNG ??I VỚI NGƯỜI LAO ?ỘNG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP T?C XÃ, TỔ HỢP T?C,TRANG TRẠI, HỘ GIA ?ÌNH, C? NHÂN VÀ cọc TỔ CHỨC KHỌC CỦA VIỆT NAM CÓ THUÊ MƯỚN LAO ?ỘNG

khánh điệp
01/08/09, 09:37 AM
Em cám ơn thầy