PDA

Xem bản đầy đủ : lập dự toán tư vấn đấu thầu cho gói thầu thiết kếphanvanphuc
09/07/09, 03:42 PM
Thưa thầy, công văn 1751/BXD/VP chỉ đề cập đến định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu thi công và lắp đặt thiết bị mà không đề cập đến chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT cho các gói thầu thiết kế. Vậy dựa trên cơ sở nào để lập dự toán cho việc lập HSMT và đánh giá HSDT cho gói thầu thiết kế?
Rất mong nhận được sự quan tâm và chia sẻ của thầy.

luongvancanh
10/07/09, 08:41 PM
Bạn phải lập dự toán chi phí cho tất cả những công việc tư vấn chưa có định mức theo mẫu của CV 1751