PDA

Xem bản đầy đủ : Thảo luận về hình thức tự thực hiện gói thầuD2K
14/06/12, 09:37 AM
:confused::confused::confused: Tổng Công ty X giao cho Công ty X1 (con của cty X) thực hiện các gói thầu thuộc dự án A thì có được coi là áp dụng hình thức tự thực hiện hay không

luongvancanh
15/06/12, 10:08 PM
Nếu công ty con hạch toán phụ thuộc thì xem như hình thức tự thực hiện, nhưng kế hoạch thầu phải được phê duyệt trước đó. Nếu công ty con hạch toán độ lập thì không phải là hình thức tự thực hiện