PDA

Xem bản đầy đủ : Cách tính chênh lệch khi điều chỉnh NC và MTC theo lương tối thiểu vùngkieutd
04/01/12, 09:37 AM
Thầy ơi, xin thầy tư vấn giúp em vấn đề này, tình huống như sau:
Nhà thầu dự thầu ở thời điểm năm 2008 lương tối thiểu là 690 ngàn ứng với hệ số hiệu chỉnh đơn giá NC theo hướng dẫn của SXD là 1,22. Sang năm 2009, lương tối thiểu là 810 ngàn, hệ số hiệu chỉnh là 1,281. Khối lượng là cố định (KL), thầy ơi tính bù chênh lệch nhân công và máy thi công theo cách nào là đúng vì ở chổ cơ quan em nhiều nhà thầu, mỗi nhà thầu tính theo một cách.

luongvancanh
04/01/12, 11:13 AM
Bạn phải xem lại điều khoản của hợp đồng xem có cho điều chỉnh khi tiền lương thay đổi không.
Nếu cho phép điều chỉnh thì bạn tiếp tục tách khối lượng thi công trước và sau khi nghị định tiền lương có hiệu lực, khối lượng thi công sau khi nghị định mới được điều chỉnh bằng cách nhân cho hiệu số hệ số bù nhân công và ca máy tại thời điểm thời điểm hiểm hiện tại và thời điểm ký hợp đồng

luongvancanh
04/01/12, 03:53 PM
Cảm ơn thầy đã quan tâm đến câu hỏi của em, có một số nội dung em xin được trình bày rõ hơn:
1. Điều khoản hợp đồng cho phép điều chỉnh khi nhà nước thay đổi chế độ chính sách nên nhà thầu được tính điều chỉnh (bù thêm phần chênh lệch).
2. Cách tính phần chênh lệch tăng thêm do điều chỉnh nhân công, máy thi công giữa các nhà thầu là khác nhau:
a/ Nhà thầu 1 tính: KL*(HS 1,281-HS 1,22)
b/ Nhà thầu 2 tính: KL*(HS 1,281/HS 1,22)
Theo em, nhà thầu trong TH a tính đúng. Tuy nhiên, do không có hướng dẫn cụ thể, lại còn có ý kiến như nhà thầu TH b, tóm lại em thấy kết quả là (50:50) nên em viết nội dung gửi đến thầy.


Nhà thầu A tính đúng