PDA

Xem bản đầy đủ : Xin mẫu HSMT Tư Vấn QLDA và mẫu HSMTTV Thẩm Định Chất Luong Xây Dựngronglua
27/05/09, 12:28 PM
Mình đang cần mẫu HSMT Tư vấn quản lý dự án và mẫu HSMT Tư vấn thẩm định chất lượng công trình. Bạn nào có cho mình xin mẫu với. Thanks
PS: mình hiện vẫn có mẫu HSMT tư vấn 1048 của Bộ KH & ?T nhưng muốn tham khảo thêm.

luongvancanh
27/05/09, 01:48 PM
Bạn lấy nội dung theo mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn của bộ Kế hoạch kết hp với mẫu hợp đồng tư vấn mẫu của Bộ Xây dựng
http://www.dutoan.vn/forums/showthread.php?t=38