PDA

Xem bản đầy đủ : thưa thầy cho em hội về chi phí lập dự án đầu tư sơ bộ và chi phi lập dự án đầu tưminhkts
12/12/11, 11:31 AM
Thưa thầy !
Hiện tại cty em đang thực hiện một dự án quy mô >15ha,dự án đã có quyết định đầu tư của cơ quan chức năng sở tại ,nay cty tiếp tục thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư và các bước tiếp theo .
Tuy nhiên do một số lí do mà chỉ yêu cầu tư vấn lập dự án đầu tư sơ bộ để được cấp giấy chứng nhận đầu tư ,vì thế đã phát sinh ra phần chi phí lập dự án đầu tư sơ bộ.
Khi thương thảo thì phần chi phí lập dự án sơ bộ được đơn vị tư vấn đưa ra là 70% chi phí lập dự án đầu tư,số lượng hồ sơ dc cung cấp đủ để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Như vậy thầy cho em hỏi:
1 Chi phí mà đơn vị tư vấn đưa ra như trên là hợp lí chưa?khối lượng công việc như vậy có phù hợp với chi phí hay ko?
2 Nếu sau này muốn lập dự án đầu tư thì chi phí sẽ được tính như th nào?
(Trong trường hợp này em có hỏi đơn vị tư vấn và được trả lời như sau:
"Chi phí sẽ được tính lại từ đầu theo quy định và tổng mức đầu tư mới tại thời điểm đó và có thương thảo giảm giá "
Như vậy hồ sơ lập dự án đầu tư sơ bộ bỏ đi đâu? Chi phí lập dự án đầu tư lại tăng lên .100% chi phí theo định mức nhà nước?
3 Hồ sơ lập dự án đầu tư sơ bộ gồm những phần gì? và hô sơ lập dự án đầu tư gồm những phần gì ? tại sao lại phải làm lại từ đầu khi lập dự án đầu tư?
4 Chi phí lập dự án đầu tư sơ bộ có cách tính ko hay chỉ do kinh nghiệm ? tính như thế nào?
Xin thầy tư vấn giúp em,
Cám ơn thầy.

luongvancanh
12/12/11, 04:51 PM
Chi phí mà đơn vị tư vấn đưa ra như trên là hợp lí chưa?khối lượng công việc như vậy có phù hợp với chi phí hay ko?

Tùy 2 bên thương lượng, để đi đến giá cả phù hợp. Khối lượng thực hiện dự án sơ bộ ít hơn nhiều so với dự án đầu tư chính thức. Nếu công ty bạn là DN nhà nước thì nên thuê tư vấn lập luôn dự án đầu tư chính thức để sau này trình phê duyệt


3 Hồ sơ lập dự án đầu tư sơ bộ gồm những phần gì? và hồ sơ lập dự án đầu tư gồm những phần gì ? tại sao lại phải làm lại từ đầu khi lập dự án đầu tư?
Không phải làm lại từ đầu mà triển khai chi tiết của dự án sơ bộ. Nội dung dự án đầu tư XDCT xem NĐ 12/2009/NĐ-CP
Điều 5. Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) và xin phép đầu tư.
Điều 6. Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi)
Điều 7. Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng công trình.
Điều 8. Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình.

minhkts
19/12/11, 10:33 AM
Em chào Thầy!
đầu tiên em cám ơn thầy về những góp ý của thầy.Hiện tại bên em đã làm việc với tư vấn và đã rút lại như sau:
Bên tư vấn sẽ lập dự án đầu tư cho toàn dự án tuy nhiên bên tư vấn ko chịu chi phí khoan khảo sát mà chỉ lấy số liệu khoan khảo sát đã có sẵn của địa phương, chi phí ra giấy thỏa thoận môi trường cho toàn dự án và chi phí ra giấy thỏa thuận phòng cháy chữa cháy.
Như vậy theo ý của tư vấn có hợp lí ko ạ?
Theo quy định thì bên tư vấn phải làm công việc khoan khảo sát để lấy số liệu để làm thiết kế kĩ thuật hạ tầng ,vậy công việc khoan khảo sát là do bên tư vấn thực hiện vậy tại sao lại là chủ đầu tư phải chịu chi phí này trong khi chi phí tư vấn lập dự án đẩu tư đã chi trả cho đơn vị tư vấNĐ Như vậy bên em phải trả chi phí 2 lần sao ạ?
Việc phê duyệt dự án c bao gồm phê duyệt thiết kế cơ sở ,khi phê duyệt thiết kế cơ sở có yêu cầu thỏa thuận PCCC và môi trường nếu không có giấy thì làm sao phê duyệt dự án ? vậy công việc ra giấy thỏa thuận đơn vị tư vấn phải chịu chi phí chứ sao lại là bên chủ đầu tư ? Như vậy có phải bên em đang chịu thêm một lần chi phí trùng lấp ko thầy?

Thưa Thầy cho em xin ý kiến của thầy về vấn đề trên ạ!!!

luongvancanh
19/12/11, 02:48 PM
Nếu CĐT thực sự muốn làm dự án thì nên thuê một đơn vị tư vấn khác thực hiện khảo sát xây dựng vì chi phí lập dự án đầu tư theo QĐ 957 không bao gồm CP KSXD. Nếu không chắc chắn thì dùng số liệu khoan khảo sát đã có sẵn của địa phương để làm giả định.chi phí ra giấy thỏa thoận môi trường cho toàn dự án và chi phí ra giấy thỏa thuận phòng cháy chữa cháy theo nguyên tắc thì bên tư vấn vẽ và CĐT đi trình duyệt, nhưng thực tế để duyệt được thì phải tốn một khoản "tiếp khách", nếu không thì sẽ bị bắt vẽ đi và vẽ lại nhiều lần, cái này tùy bên em và TV thỏa thuận. Nếu muốn nhanh thì CĐT phải chịu, bình thường thì cứ để tư vấn vẽ đi và vẽ lại nhiều lần.