PDA

Xem bản đầy đủ : Ví dụ về lập định mức mới và điều chỉnh định mức



luongvancanh
03/05/09, 08:49 PM
Đây là các ví dụ về lập định mức mới và điều chỉnh định mức trích từ bài viết của Viện kinh tế Bộ xây dựng.
Các ví dụ này hơi phức tạp và khó hiểu do không nêu rõ các dữ liệu định mức cơ sở lấy từ bộ định mức nào nên người đọc không có sở cứ để kiểm tra dữ liệu.
Các bạn đọc và tự rút ra những điều cần cho mình nhé

https://www.dropbox.com/s/q4awz1mf1xfezft/lapmoi_dieuchinh_dinhmuc.pdf?dl=0

Khoi Mai
16/10/15, 11:54 AM
chào thầy, em không tải file về được, mong thầy cậ nhật trở lại đường dẫn.... Cám ơn thầy

luongvancanh
16/10/15, 04:36 PM
chào thầy, em không tải file về được, mong thầy cậ nhật trở lại đường dẫn.... Cám ơn thầyđã cập nhật rồi.