PDA

Xem bản đầy đủ : In ra file các loại: pdf.doc.xlm,tif. . .luongvancanh
25/05/08, 01:43 PM
Chương trình cho phép in ra file các loại: pdf.doc.xlm,tif. . .
Bạn có thể chọn mục in từ biểu tượng của toolbar hoặc từ menu in khi bạn đang mở cửa sổ nhập liệu dự toán.

Đây là phần chính yếu về in ấn của dự toán. Mặc nhiên, chương trình sẽ in trực tiếp ra máy in hoặc có thể xem trước khi in. Khi ấn nút máy in, chương trình sẽ hiện ra cửa sổ để Bạn chọn lại các thông số máy in. Các biểu mẫu được định sẵn về cở giấy và hướng in.
Bên cạnh đó, có thể chọn lại các định dạng các biểu mẫu in ra. Chương trình cũng hỗ trợ in các biểu với các định dạng khác nhau như : Word (.DOC), Excel (.XLS), Acrobat (.PDF), ngôn ngữ Web (.HTM,.XLM), dạng file hình ảnh (.TIF)...để có thể xem được các định dạng này, các phần mềm tương ứng phải được cài đặt trên hệ thống máy đang sử dụng, lúc ấy mới có thể xem và điều chỉnh các file này. Chú ý, để xuất ra Excel có định dạng công thức, bạn hãy chọn menu “Tiện ích\Xuất ra Excel?. Chức năng này nếu chưa đăng ký bản quyền, không thể thực hiện được.

Một số chú ý khác:
Mục in sẽ không chọn được (bị mác ) khi chưa chọn dự toán để làm việc hoặc dự toán đã chọn nhưng chưa có chi phí xây dựng.
Nếu cần thay đổi biểu mẫu in ấn , chọn mục “In dự toán\Sửa các biểu mẫu iNĐ

Trình tự in như sau:
Hãy click chọn các bảng biểu cần in. Một biểu mẫu in có thể có nhiều kiểu in tùy chọn khác nhau, chọn một trong các tùy chọn của biểu mẫu trước khi in. Thông thư?ng, các biểu mẫu chính của một bảng dự tóan bao gồm các bảng nằm phía bên trái, kèm theo bảng tổng hợp vật liệu phía bên phải của cửa sổ in ấn. Sau khi chọn xong các biểu mẫu, có thể chọn xem trước hoặc in ra máy in hoặc in ra dạng tập tin.
Nếu chọn xem trước, chương trình sẽ nhắc nhở chuẩn bị xem từng biểu mẫu, tương tự như khi in ra. Có thể xem nhiều trang, trang trước, trang sau, hoặc trang tuỳ ý bằng click chọn thanh công cụ in. đồng thời có thể phóng to thu nhỏ bằng tỷ lệ % định trước. Sau khi xem xong, chọn nút CLOSE trên toolbar hoặc bấm nút X của cửa sổ xem để thoát và tiếp tục xem các bảng sau.
Nếu chọn in ra máy in, chương trình sẽ cho chọn lại loại máy in, setup máy in, số trang in, cửa sổ tùy chọn này khá quen thuộc của Windows.
In theo kết quả cho trước
Trong quá trình tính toán cộng trừ nhân chia các số liệu của bảng dự toán, đơn vị thẩm định có thể có nhầm lẫn hoặc sai số, trong khi đó chương trình dự toán Deluxe thì tính toán chính xác tới 3 số lẻ. Vì vậy các giá trị chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công... trên quyết định phê duyệt sẽ không trùng nhau là chuyện thường xảy ra trong thực tế. Mục này dùng nhằm giải quyết vấn đề nêu trên và để in theo đúng số được phê duyệt của bên thẩm định. Bạn điền vào hãy điền các giá trị thẩm định của vào các ô này để “hợp thức hóa? kết quả của biểu mẫu.