PDA

Xem bản đầy đủ : Giá dự thầu không theo đơn giá tỉnhWaterce_tv
10/11/11, 03:54 PM
Xin chào các bạn minh găp phải tình huống mới, nhỏ chuyên mục mách dùm;
Khi đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp mình gặp phải tình huống sau:
Trong hồ sơ dự thầu của công ty A phần đơn giá dự thầu và phân tích đơn giá dự thầu lấy đơn giá của tỉnh B áp dụng cho gói thầu của tỉnh C.
Vây xin hỏi xử lý tình huống này thế nào./.

luongvancanh
11/11/11, 08:30 AM
Không quan trọng. Vấn đề là giá của Họ nằm không khoảng hợp lý là được.
Đây là dự toán dự thầu dùng để cạnh tranh với các nhà thầu khác chứ không phải là dự toán của Chủ đầu tư.