PDA

Xem bản đầy đủ : Định mức vật tư 1784- định mức cơ sở, có định mức bốc xếp và hao hụtluongvancanh
17/11/08, 10:26 AM
Các bạn có thể tải về để tham khảo định mức cơ sở vật tư này khi cần xây dựng định mức dự tóan mới cho các công việc chưa có định nghĩa mã hệu định mức của Bộ Xây dựng

http://www.dutoan.vn/forums/images/attach/pdf.gif Congvan 1784 DMvattu-A50.pdf (http://adf.ly/LJN3l)