PDA

Xem bản đầy đủ : Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toánbuonchutthoi
11/10/11, 04:05 PM
Thầy ơi, Cty em chuẩn bị mở 1 gói thầu mua sắm trang thiết bị khoảng 3 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước. Thầy cho em hỏi trước khi lập hồ sơ mời thầu thì cần phải được phê duyệt TKKT-TDT đúng không thầy? mà e chưa hiểu lắm về TKKT-TDT của gói thầu mua sắm hàng hóa như do ai lập? ai phê duyệt? TKKT gồm những nội dung gì? Thầy có thể cho em xin 1 số mẫu của TKKT-TDT cho gói thầu mua sắm trang thiết bị được không thầy? (gói thầu này đơn vị chủ quản là ủy ban nhân dân tỉnh)

luongvancanh
12/10/11, 02:55 PM
Trước khi mời thầu thì phải có dự toán được phê duyệt và kế hoạch thầu được duyệt.
đối với thiết bị, CĐT lập dự toán và phê duyệt. Nếu không đủ năng lực lập dự toán thì thuế tư vấn.
Dự toán thiết bị bao gồm 5 nội dung sau:
1.Chi phí thiết bị.
2.Chi phí quản lý dự án.
3.Chi phí tư vấn.
4.Chi phí khác
5.Chi phí dự phòng.