PDA

Xem bản đầy đủ : Đấu thầu mua sắm hàng hóa  1. Tranh chấp Ủy Quyền Từ nhà sản xuất
  2. Giấy ủy quyền trong cung cấp thiết bị
  3. Năm sản xuất của hàng hóa
  4. Thắc mắc về cách tính trượt giá cho gói thầu điều hòa không khí và thông gió