PDA

Xem bản đầy đủ : Các tình huống chung của đấu thầu 1. Một nhà thầu có được làm nhiêu gói thấu không
 2. Bộ Xây dựng trả lời một số vấn đề TVĐT
 3. đã tham gia thẩm kế có được tham gia giám sát không
 4. xử lý tình huống đấu thầu
 5. tình huống đấu thầu
 6. Xử lý thắc mắc trong đấu thầu
 7. Xử lý khối lượng bị thiếu.
 8. Vấn đề ủy quyền trong hợp dồng sau khi đấu thầu.
 9. Các vấn đề cơ bản về đấu thầu
 10. yêu cầu ky thuat trong ho so moi thau- xin tư van giúp
 11. Nhà thầu Liên danh
 12. Tiêu chuẩn đánh giá thầu
 13. Hiệu lực của HSDT
 14. Trương hợp này có được bổ sung HSMT?
 15. Giới thiệu Báo Đấu thầu
 16. đơn dự thầu của liên danh
 17. Hình thức lựa chọn nhà thầu
 18. Luật đấu thầu
 19. xin giúp đỡ về đấu thầu??
 20. Cần giúp - em mún tìm hiểu về gói thầu tư vấn và gói thầu xây lắp
 21. Tình huống nhà thầu liên danh
 22. Xin tư vấn trong đấu thầu.
 23. Đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế - 2 túi hồ sơ
 24. Vấn đề liên danh, đảm bảo dự thầu và năng lực nhà thầu
 25. Khối lượng trúng thầu khác với bản vẽ dự thầu
 26. Xin chỉ giúp vướng mắc về tư cách hợp lệ của nhà thầu (KG)
 27. Tư cách hợp lệ nhà thầu?
 28. Liên danh với NT nước ngoài trong ?T hạn chế trong nước?
 29. Đấu thầu hạn chế và đấu thầu rộng rãi là gì?
 30. Tình huống đấu thầu trong nước
 31. Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình
 32. Hội về xử lý tình huống trong đấu thầu - Mong thầy Cảnh và mời người giải đáp
 33. điều chỉnh định mức dự thầu
 34. Qđ thành lập tổ chuyên viên đấu thầu
 35. Yêu cầu chào thầu lại do vượt giá gói thầu
 36. điều 3 - Cạnh tranh trong đấu thầu (ND85-CP)
 37. tình huống khó xử trong xét thầu!
 38. Mua hồ sơ thầu và liên doanh
 39. Nhà thầu yêu cầu cung cấp Dự toán (KG)
 40. Thực hiện gói thầu EPC
 41. đầu tư cửa hàng xăng dầu (CHXD)
 42. Lựa chọn tư vấn quản lý dự án
 43. tư cách hợp lệ của đơn vị tư vấn đấu thầu
 44. Năng lực liên danh trong HSMT
 45. Vật liệu trong đơn giá chi tiết !
 46. Xin hội về tư cách hợp lệ của nhà thầu
 47. Giá dự thầu không theo đơn giá tỉnh
 48. Tư cách nhà thầu liên danh
 49. đơn giá
 50. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
 51. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
 52. Năng lực tài chính của Liên danh
 53. Xin hội về tình huống về thời gian đăng báo mời thầu !
 54. Có được làm rõ, bổ sung hồ sơ đấu thấu hay không
 55. Sai lệch giữa đơn giá dự thầu và bảng giá chi tiết
 56. Đấu thầu Quốc tế dịch vụ tư vấn
 57. Xin hội về vấn đề thư giảm giá trong lúc mở thầu !
 58. Tình huống khó trong xét thầu
 59. Thay đổi lương tối thiểu trong qua trình đấu thầu
 60. Công ty mẹ và con trong đấu thầu
 61. Tuyển chọn tư vấn
 62. Tính hợp lệ của nhà thầu
 63. Tu cach hop le
 64. Làm rõ hồ sơ dự thầu
 65. Tu cach tham gia thau
 66. vướng mắc của quy trình thực hiện thanh toán cần thực hiện đấu thầu
 67. Tình huống đấu thầu
 68. Xử lý về tư cách pháp nhân của nhà thầu
 69. em hội về đấu thầu
 70. VỀ hiệu chỉnh sai lệch
 71. Thuê tư vấn lập HSYC/HSMT, đánh giá HSĐX/HSDT
 72. đánh giá nhà thầu theo HSMT
 73. Giảm giá đơn dự thầu bị sai.
 74. ?ảm bảo cạnh tranh trong luật đấu thầu
 75. xử lý khi có sai lệch trong HSDX tai chinh
 76. Chi nhanh tham gia dau thau
 77. Các tình huống đấu thầu
 78. Chọn phương án đấu thầu
 79. đơn dự thầu và biểu giá chào thầu đều ghi sai "bằng chữ" của Tổng giá dự thầu.
 80. Bàn về quy trình tổ chức đấu thầu EPC-Vụ Kinh tế Xây dựng
 81. Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
 82. Năng lực sản xuất kinh doanh của nhà thầu
 83. Thay đổi chủng loại vật liệu trong đấu thầu
 84. Đấu thầu gói thầu EPC
 85. Liệu có phải là hành vi bán thầu không ? Xin giúp em với.
 86. Hội về địa chỉ mua báo đấu thầu?
 87. Tình huống trong đấu thầu
 88. Bổ sung khối lượng vào hợp đồng xây lắp.
 89. Hội về gói thầu công nghệ thông tin theo luật đấu thầu 43
 90. Thắc mắc về gói thầu Cung ứng dịch vụ tổ chức hội chợ !
 91. Tình huống xảy ra sau khi mở thầu
 92. Tình huống về đánh gía Hồ sơ dự thầu
 93. Em xin hội 1 số vấn đề trong đấu thầu
 94. Xử Lý tình huống trong Hợp ?ồng Liên Danh trong đấu thầu
 95. Khối lượng hồ sơ mời thầu bị thiếu so với thiết kế
 96. Kinh gui: Ths Ks Luong Van Canh va Cac Anh Chi
 97. Thư giảm giá trong tham gia đấu thầu
 98. Xử lý tình huống trong gói thầu tài chính.
 99. Ủy quyền trong đấu thầu.
 100. Vấn đề liên danh trong chỉ định định thầu
 101. Xử lý tình huống trong đâu thầu
 102. Lập hồ sơ mời thầu
 103. Chỉ ịnh thầu mua quyền sử dụng đất
 104. Lỗi trong hồ sơ dự thầu
 105. Tình huống trong đấu thầu
 106. cách thức quy định của luật đấu thầu có trái với nguyên tắc phân biệt đối xử của wto hay không, vì s
 107. Thời gian đánh gía HSĐX
 108. Yếu tố cạnh tranh minh bạch trong Hồ sơ mời thầu
 109. Xin được tư vấn giúp tình huống đấu thầu!
 110. Trương hợp độc quyền phân phối sản phẩm
 111. Tình huống: tài liệu đính kèm không đúng với cam kết tuân thủ thông số kỹ thuật
 112. Xử lý trong đấu thầu
 113. Tình huống đánh giá tài chính trong đấu thầu
 114. Thay đổi tên nhà thầu sau khi mua HSMT
 115. phương pháp giá đánh giá trong đấu thầu
 116. Xin hỏi tác giả về việc xác định giá trị giảm giá khi xác định giá đánh giá
 117. Pháp nhân hợp lệ khi đi mua hồ sơ thầu
 118. Liên quan đến chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và tổ chuyên gia-thẩm định