PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu của lớp học "Định giá xây dựng" 1. Tài liệu chuyên đề định mức-đơn giá, dự toán
 2. Bài đọc về khối lượng và kiểm soát chi phí
 3. Chuyển đổi giá cước Quyết định số 89/2000/QĐ–BVGCP về năm 2008 và 2010
 4. Thanh - quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 5. Chuyên đề quản lý hợp đồng và soạn thảo hợp đồng
 6. Ví dụ về lập định mức mới và điều chỉnh định mức
 7. Chuyên đề đánh giá hiệu quả dự án đầu tư
 8. Tất cả các chuyên đề của KSĐG
 9. Dùng lương tối thiểu vùng hay lương 650.000
 10. chi phí trực tiếp khác và chi phí chung
 11. lập định mức dự toán XDCT
 12. Mẫu thuyết minh dự án
 13. Tài liệu hướng dẫn kỹ năng lập dự án xây dựng
 14. Tài liệu quản lý chi phí và kiểm soát chi phí
 15. Thanh-quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 16. giá ca máy
 17. Thanh quyết toán hợp đồng trọn gói theo 85/2009/NĐ-CP
 18. Thực hành phương pháp QLCP theo EVM
 19. Tài liệu tóm tắt quản lý chi phí theo quy định 112/2009/NĐ-CP
 20. Các phương pháp xác định chi phí tổng mức đầu tư trong dự án
 21. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư.
 22. Các mẫu hợp đồng EPC
 23. Tổng hợp các bài giảng kỹ sư định giá
 24. Một số chuyên đề về quản lý dự án, kỹ sư định giá cập nhật ngày 12-12-12
 25. Khảo sát mối quan hệ giữa quản lý chất lượng toàn diện và thành quả kinh doanh của các công ty XD
 26. Kỹ năng lập và thẩm định dự án- phần 1
 27. Tài liệu thẩm định dự án
 28. Hạn mức bảo lãnh bảo hành thiết bị trong đấu thầu mua săđm hàng hóa.
 29. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án thành công
 30. Tài liệu lập và thẩm định dự án đầu tư XD theo Luật XD và BTC năm 2014
 31. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng
 32. Quản lý hợp đồng xây dựng
 33. Tài liệu về phương pháp xác định định mức-đơn giá và dự toán
 34. Tài liệu quản trị dự án đầu tư- 2ngày
 35. Tài liệu thanh quyết toán cho KSĐG-2016
 36. Tài liệu Đấu thầu-Hợp đồng (căn bản) danh cho sinh viên
 37. Phương pháp xác định dự toán công trình theo 68/2019/NĐ-CP