PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu của lớp học "Đấu thầu"  1. Slide hướng dẫn lựa chọn nhà thầu xây dựng theo 85/2009/NĐ-CP
  2. Nghị định 85/2009/NĐ-CP
  3. Hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn thiết kế
  4. Luật Đấu thầu mới ban hành năm 2013 và các điểm khác biệt so với năm 2005
  5. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
  6. Slide hướng dẫn lập dự toán cho hồ sơ dự thầu
  7. Slide hướng dẫn Luật Đấu thầu
  8. Tài liệu lớp thực hành mua sắm thường xuyên