PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu của lớp học "Giám sát" 1. Chuyên đề quy chuẩn và tiêu chuẩn của thầy Hiệp
 2. Quản lý chất lượng dự án theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP
 3. Tổng quan QLDA -Luật xây dựng
 4. Bài giảng HT quản lý chất lựơng dự án-lưu trữ- hoàn công công trình
 5. nội dung thuyết minh và dự toán TKbVTC
 6. Các bộ đề kiểm tra lớp GSTC
 7. Chỉ huy trưởng công trường cần biết
 8. Căn bản về lập tiến độ và quản lý khối lượng
 9. Tài liệu chuyên đề giám sát hạ tầng kỹ thuật
 10. Tài liệu chuyên đề giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị
 11. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trên công trường
 12. Quy chuẩn Việt Nam
 13. Tiêu chuẩn Việt Nam
 14. Quy trình và thủ tục nghiệm thu, hoàn công công trình và đưa vào sử dụng
 15. Giám sát thi công hoàn thiện
 16. Lập kế hoạch quản lý chất lượng, thí nghiệm, nghiệm thu... của nhà thầu