PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu dành riêng cho lớp học dự toán 1. Tài liệu huớng dẫn học viên mới nhất về lập dự tóan
 2. Bảng khối lượng dự toán cho phần bài tập dự tóan nhà cấp 4
 3. Hướng dẫn từng buớc tính chi phí xây dựng của dự toán
 4. Công văn 1751/BXD-VP
 5. Công văn 1776/BXD-VP
 6. Công văn 1777/BXD-VP
 7. Công văn 1779/BXD-VP
 8. Bảng tính giá ca máy-nhân công và vận chuyển bằng Excel
 9. Bảng tính sẵn giá ca máy-nhân công TPHCM theo các mức lương tối thiểu
 10. Bảng tính khối lượng nhà dân dụng và cầu đường mẫu
 11. Công văn 1778/BXD-VP
 12. Chuyển đổi giá cước Quyết định số 89/2000/QĐ–BVGCP về năm 2008 và 2010
 13. Thông tư 07/2007/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị
 14. Định mức vật tư 1784- định mức cơ sở, có định mức bốc xếp và hao hụt
 15. Thông tư 24/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng
 16. Bảng chỉ số giá xây dựng các năm
 17. Tài liệu đọc bản vẽ và tính khối lượng của thầy Trung
 18. Thông tư về giá điện sản xuất để tính giá ca máy
 19. NĐ 112/2009/NĐ-CP và Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn về lập dự toán
 20. Hướng dẫn đo bóc khối lượng
 21. Công văn 920-BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo NĐ 97/2009/NĐ-CP
 22. Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
 23. 10505-SXD-QLKTXD-Hệ số điều chỉnh nhân công và máy
 24. Định mức nhân công 442-UB/KTXD ngày 09/06/71
 25. Định mức nhân công 442-UB/KTXD ngày 09/06/71 và định mức rà phá bom mìn
 26. Tra cứu các văn bản của Chính Phủ.
 27. Bảng tính hệ số điều chỉnh dự toán theo mức LTT bất kỳ của TPHCM-công văn số 10505/SXD-QLKTXD
 28. Bảng giá nhân công và ca máy theo lương tối thiểu 02/2014 của TPHCM
 29. Bảng giá các thành phần hao phí theo Q? 3384/Q?-UBND của TPHCM
 30. Tài liệu hướng dẫn tóm tắt phương pháp lập dự toán
 31. Slide hướng dẫn đo bóc khối lượng theo 451/QĐ-BXD
 32. Tỉ trọng vật liệu xây dựng
 33. Tài liệu hướng dẫn lập dự toán theo Thông tư 04/2010/TT-BXD