PDA

Xem bản đầy đủ : In ấn, sửa các biểu mẫu dự tóan  1. Sửa các biểu mẫu in
  2. In ra file các loại: pdf.doc.xlm,tif. . .
  3. lỗi khi in
  4. lỗi khi xuất ra file exel
  5. Mẫu file Excel dochương trình xuất ra