PDA

Xem bản đầy đủ : Các tình huống liên quan đến trình tự, thủ tục triển khai và chất lượng dự án xây dựng 1. Ai thẩm định thiết kế cơ sở
 2. quy trình lập, thẩm định phê duyệt dự án có đất sẵn
 3. Quản lý dự án có trên 30% vốn nhà nước
 4. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.
 5. Các giai đoạn triển khai của DA
 6. đơn vị thi công không hoàn tất hợp đồng.
 7. thanh toán khối lượng thi công
 8. giải quyết tình huống trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư
 9. em xin nho Thầy giúp em giải đáp thắc mắc về dự án trong giai đoạn khảo sát lập dự án
 10. ?TXD dự án vốn tư nhân 100%
 11. Em hội về trình tự thực hiện công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, mong thầy giải đáp giúp em
 12. Phân tích ưu khuyết điểm và các điểm mới của Nghị Định 15/2013/NĐ-CP
 13. Cho em hội về trình tự thực hiện dự án có gói thầu thi công trước khi có Q? đầu tư
 14. Nghiệm thu dự án
 15. Một số vấn đề chú ý khi thực hiện cuộc thanh tra xây dựng cơ bản-(sưu tầm)
 16. Hướng dẫn thủ tục trình thẩm định bản vẽ PCCC (sưu tầm)
 17. Tình huống dự án: khi thực hiện cuộc thanh tra xây dựng cơ bản