PDA

Xem bản đầy đủ : Chỉ định thầu  1. Chủ đầu tư chỉ định thầu cho thực hiện phần khảo sát và thiết kế thì đúng không
  2. Chỉ định thầu đúng không
  3. Vấn đề "rút gọn" trong Thông tư số 11/2010/TT-BKH .
  4. Lập giá gói thầu chỉ định thầu XL
  5. Mua nguyên vật liệu và cây giống