PDA

Xem bản đầy đủ : Quản lý Hợp đồng - Thanh toán- Quyết toán - Kiểm toán 1. Thực hiện dự án chưa có vốn và quyết tóan
 2. Cung cấp hóa đơn chứng từ
 3. Một số vấn đề được Bộ Xây Dựng trả lỗi
 4. Bài giảng về quản lý hợp đồng
 5. Thời hạn quyết toán dự án hoàn thành theo TT33
 6. Một số điểm cực mới trong quản lý chi phí hợp đồng trọn gói
 7. Chi phí bảo hiểm công trình
 8. Mẫu hợp đồng tư vấn QLDA
 9. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
 10. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
 11. Thanh toán khối lượng phát sinh
 12. Thẩm tra quyết tóan chi phí tư vấn
 13. Hướng dẫn kiểm tra thanh quyết toán công trìnho
 14. Thanh tóan khối lượng thi công
 15. Chi phí kiểm toán
 16. Cách sử dụng chi phí giải phóng mặt bằng
 17. Thanh toán phát sinh trong công trình xây dựng
 18. hội về điều chỉnh hợp đồng NĐ 99/2007!
 19. Chủ đầu tư tự giám sát, hoặc cung cấp có phải chịu thuế không
 20. Chi phí dự toán lập lại tính và thanh toán như thế nào?
 21. Hội về điều chỉnh chi phí!
 22. Ví dụ về xác định đơn giá thanh toán cho hợp đồng điều chỉnh giá theo TT 08/2010/TT-BXD
 23. Chủ đầu tư trong quản lý hợp đồng xây dựng
 24. Có thể kết toán công trình xây dựng không? hồ sơ cần phải có?
 25. hội chi phí quyết toán
 26. thắc mắc về quyết toán đối với công trình chỉ định thầu
 27. Mẫu hợp đồng các loại tham khảo
 28. Vấn đề vật tư A cấp
 29. Hoi ve giu bao hanh
 30. Hội thầy về quyết toán dự án
 31. Vấn đề phát sinh giảm khi nghiệm thu
 32. Phân biệt phát sinh do xử lý kỹ thuật và phát sinh do thay đổi thiết kế ???
 33. Tranh chấp bảo hành công trình
 34. điều chỉnh giá của đơn giá có 2 loại tin tệ khác nhau !
 35. Thanh toán vật tư A cấp
 36. Quản lý chi phí lập dự án và thiết kế
 37. Giải đáp về cách thanh toán khối lượng phát sinh
 38. Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán
 39. Thanh toán khối lượng theo đơn giá điều chỉnh.
 40. Duyệt- thanh toán khối lượng phát sinh
 41. Thẩm tra Quyết toán đối với gói thầu Chỉ định thầu, hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
 42. Rắc rối trong hợp đồng BT
 43. Tham khảo ý kiến của thầy về quyết toán đối với trương hợp khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng
 44. hợp đồng thiết kế và thi công (EC)
 45. Hợp đồng xây lắp
 46. biên bản hợp đồng thi công
 47. Xử lý khi thiết kế tính sai khối lượng
 48. Thanh toán Hợp đồng trọn gói
 49. Phê duyệt dự toán phát sinh như thế nào!
 50. Bị trùng thuế trong cách tính chi phí kiểm toán
 51. Gia hạn tiến độ gói thầu!
 52. Xác nhận khối lượng hoàn thành để thanh quyết toán và vai trò TVGS khi có tổng thầu
 53. Hội: Xin gia hạn tiến độ hợp đồng
 54. điều chỉnh chi phí nhân công
 55. Hội : cách lập dự toán điều chỉnh như thế nào?
 56. Hội: Dự toán bổ sung
 57. điều chỉnh hợp đồng theo đơn giá
 58. Hội về cách lập hồ sơ phát sinh
 59. Thanh toán khối lượng phát sinh thế nào đúng
 60. Xin cho em biết thời gian từ khi có thông báo kết quả chỉ định thầu đến khi ký kết hợp đồng
 61. Em xin nho Thầy giải đáp thắc mắc về luật Đấu thầu 61/2005. Rất chân thành cảm ơn Thầy.
 62. hội về hồ sơ thanh quyết toán
 63. Khác nhau giữa chi phí giám sát khảo sát xây dựng với chi phí giám sát thi công xây dựng
 64. Quyết toán chi phí giám sát
 65. Liên danh trong hợp đồng xây dựng
 66. Thay đổi hình thức hợp đồng.
 67. Cách tính chi phí quản lý dự án dỡ dang
 68. Sử dụng chi phí quản lý dự án và tư vấn thiết kế
 69. điều chỉnh giá cho hợp theo đơn giá cố định
 70. Xử lý chi phí xây dựng phát sinh
 71. Cách xác định chi phí Thiết Bị (Nhập khẩu) khi lập dự toán
 72. điều chỉnh hợp đồng
 73. Quyết toán công trình đã có kết luận của thanh tra xây dựng tỉnh
 74. Quyết toán hợp đồng trọn gói, hình thức chỉ định thầu
 75. Thanh quyết toán dự án
 76. Thanh toán khối lượng thi công của H? đơn giá điều chỉnh
 77. Thanh toán khối lượng thi công của H? chỉ định thầu
 78. Chào hàng cạnh tranh
 79. Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm hàng hóa.
 80. Chỉ định thầu mua sắm hàng hóa
 81. điều chỉnh giá hợp đồng theo hệ số điều chỉnh giá (Thông tư 08/2010-TT-BXD)
 82. Thẩm tra dự toán, thiết kế có bắt buộc hay không
 83. Một số vấn đề về QLDA
 84. đơn giá quyết toán chỉ định thầu
 85. Các bài viết tham khảo về Quản lý H? EPC
 86. Nội dung các văn bản pháp luật VN liên quan đến EPC và chìa khóa trao tay
 87. Tổng quan về EPC của tổ chức trên thế giới
 88. Kiểm soát dự án EPC
 89. Mô hình dự án EPC toàn cầu
 90. ?iều chỉnh thông sô? kỹ thuật của thiết bị trong hợp đồng
 91. Ký kết phụ lục hợp đồng
 92. Hình thức hợp đồng ( theo Luật đấu thầu năm 2013 )
 93. Qui định về thời gian bảo hành cho từng hạng mục công trình.
 94. áp dụng hình thức hợp đồng thi công theo đơn giá cố định.
 95. Thời hạn quyết toán
 96. XIn hội Thạc Sĩ: Lương Văn Cảnh
 97. điều chỉnh giá theo H? điều chỉnh giá
 98. Chi phí vận chyển thủ công
 99. Thay đổi vật liệu so với hồ sơ dự thầu!
 100. Giá xây dựng năm 2016
 101. Hệ số phụ cấp khu vực khi thanh quyết toán
 102. Hóa đơn- chứng từ vật tư thiết bị khi thanh toán